پیام فرستادن
فهرست دسته بندی ها :

خط تولید نقاشی خودرو & خط رنگ خودرو

مشاهده بیشتر درباره ما

Guillermo Pagés

Guillermo Pagés

ما بیش از سالهای سال با همکاری همکاری داریم ، آنها دارای تیم مهندسی و مهندسی بسیار خوبی برای فروش و ارتباط با کیفیت و محصول با کیفیت در پروژه تجهیزات نقاشی هستند.

بیش